9a3al         HRVATSKA        SVIJET        GDJE NABAVITI ?       SAMOGRADNJE

Radioamaterski konstruktorski kutak
Kada se nešto novo napravi, to treba i objaviti. U suprotnom, kao da ništa nije niti napravljeno.

  A n t e n e 
   Linearna pojačala i predpojačala

Karl Rothamel : Antene  (Biblija za antene - 251 Mb Pdf)
Nosač antene s rotatorom uz vanjski zid kuće - 9A3TN

Antenski stup s vitlom

TV rotator + kamera      Popratni link
144/432 dual band GP - 9A4QV

144 MHz - 6 el. - 9A4QV
144 MHz - 7 el. na plastičnom nosaču

144 MHz HB9CV - 9A6GPP
Okretni dipol s ribičkim štapovima
28 MHz - 2 el. - uspjela improvizacija

W3DZZ - 9A3ZI
EH antena - 9A4ZZ
BIPOL 9A4ZZ
VF transf. impedancije - baluni - 9A4ZZ  1   2   3   4   5
Izrada koaksijalnog transformatora impedancije,
predavanje u RK ZAGREB, 9A2NS

KV pojačalo s 2 X QB/1750 - 9A3KB
KV pojačalo s 2 X GI-7B - 9A3MR
KV pojačalo - RHRS - 9A6A
KV pojačalo - RHRS 3/2008 str.12 - 9A2QP
KV i UKV pojačala - YU1AW

KV- primjena prekidačkih MOSFET-ova U RADU !
KV MOSFET pojačalo za 80M - 9A6RQE
KV MOSFET pojačalo 12V/45W za QRP uređaje

144 MHz PA s 2 X 4CX250B - 9A9B

LNA za ugradnju 28-2500 MHz - 9A4QV
LNA za ugradnju 150 khz - 30 MHz - 9A4QV

  Radio uređaji i dodaci
  Alati, instrumenti i pomagala

Interface za digitalije   9A5CAN 
9A Smart Keyer - RHRS 2/2009. str.11 - 9A5ANB+9A9DR
QRQ keyer - Radio HRS, 2/2010, str.15 - 9A5AN
DDS VFO RHRS 4/2009. str.18 - 9A5ABB+9A2RV
Oscilator s PLL-om 5-5,5 MHz, Radio HRS, 2/2010, str 7 - 9A6KGG
Stabilni VFO RHRS 3/2010. str.19 - 9A2HL
GBCAT - kompj. upravljanje primopredajnicima
Primopredajnik za 7 MHz CW-SSB - E74OB
Jednostavan SSB primopredajnik za KT - Radista
SWR/PWR metar - 9A2CG/4O6Z
SWR analizator - 9A2CG/4O6Z
Mjerenje snage odašiljača na umjetnoj anteni   Excel
Dig. djelitelj frekvencija - RHRS 5/2009 str.13 - 9A6KGG
ON-LINE ERP kalkulator - 9A5ANB
ESR metar - 9A2NV, 9A2CO
DIP metar - triera.net

  Metode i postupci u radu
  Za početnike

Izrada tiskanih pločica fotopostupkom - Kobra.hr
Izrada pločica peglanjem - 9A3ZI

Peglanje tiskanih pločica RHRS 6/2008 str.11 - 9A6KGG
Pocinčavanje tisk. pločice - RHRS 6/2005 str.24 - 9A2NV
Besplatni programi za sheme i pločice
Lemljenje UHF konektora - RK Đakovo
SMD tehnologija (PDF, Škola J. Dobrila - Pazin)


Osnove lemljenja za elektroničare hobiste (PDF za download)
Lemiti je lako - STRIP
Zbirka shema iz kompleta MT
Označavanje otpornika - Kobra.hr
Prva hrvatska Arduino knjiga
CRODUINO  VIDEO serijal
Eksperimentalna pločica     VIDEO


Elektronika ZA Amatere - facebook


 Oprema za portabl i krizne situacije   Vikend  projekti

Oprema za krizne situacije  9A2JY - ZARS
Vertikalna antena za portable - 9A2JY - RK ZAGREB  Jednostavno - jeftino   E k s p e r i m e n t i

PC radioprijemnik / Panoramski adapter
WEB   VIDEO
Prenamjena PC napajanja za RA potrebe
Jednostavan mjerač polja - 9A7BFX

Praktična treća ruka pri lemljenju - RK Đakovo
Bipolarni antenski prilagodni članovi HF     Link-izvor ferita


  Nova iskustva
  Razna elektronika

Prijem SSTV-a s ISS-a - RK Brdovec
Elektronika.ba
Electro guerilla
elteh.net
Elektronika za početnike - f
Zaštita od pogrešnog polariteta  1    2    3     4


 Zanimljive komponente
 ARG

LTC1799 - jednostavan oscilator  Početna stranica
                                 9A3AL   Ognjen Prodanović     Radioamater       Radioamateri     Radio klub